Sekundárne dimenzie v Google Analytics | Marketingový blog | Tomáš Deák

Sekundárne dimenzie v Google Analytics, ktoré sa oplatí si zapamätať

Sekundárne dimenzie v Google Analytics sú jednou z najužitočnejších funkcií, ktoré vám umožňujú podrobnejšie skúmať primárnu dimenziu, avšak je aj zároveň najneprehľadnejšia funkcia v Google Analytics.

Video nižšie demonštruje, že sekundárnych dimenzií je naozaj veľa a navyše v celkom neprehľadnom okne. Ak neviete názov sekundárne dimenzie a nevyužijete vyhľadávač tak je naozaj ťažké nájsť dimenziu, ktorú potrebujete.

 

Kedysi som aj 10-15 minút hľadal tú správnu dimenziu, a preto som sa rozhodol, že napíšem článok obsahujúci sekundárne dimenzie, ktoré je dobré si zapamätať, aby ste ich mohli nájsť jednoducho pomocou vyhľadávača.

 

Zdroj / médium (Source/Medium)

Moja najpoužívanejšia sekundárna dimenzia. Zobrazí vám údaje, ktoré ste vložili do utm_source a utm_medium (s výnimkou na automatické značkovanie). Za predpokladu, že používate rozumne UTM parametre tak veľmi jednoducho dokážete určiť pomocou tejto sekundárnej dimenzie zdroj návštevnosti. Existujú separátne dimenzie zdroj a médium. Ja osobne však nevidím význam v ich využití vzhľadom k tomu, že zdroj / médium poskytuje komplexnejšie informácie ako separátne sekundárne dimenzie zdroj a médium. Napríklad v prípade, že využijete len zdroj, tak síce vidíte, že je to napríklad Google, ale nevidíte či ide o platenú alebo organickú návštevnosti. Ak použijete len médium tak zas vidíte či ide o platenú alebo organickú návštevnosť, ale nevidíte, či je to napríklad google, alebo seznam, a práve pri zdroj / médium vidíte obidve údaje.

Kampaň (Campaign)

Moja druhá najpoužívanejšia sekundárna dimenzia. Zobrazí vám údaje, ktoré ste vložili do utm_campaign (s výnimkou na automatické značkovanie). Využitie má v prípade, keď v danej dimenzií zdroj / medium máte viac kampaní a potrebuje dáta segmentovať na úrovni týchto kampaní.

Kľúčové slovo (Keyword)

Zobrazí vám údaje, ktoré ste vložili do utm_term (s výnimkou na automatické značkovanie). Zaujímavý je hlavne pri platených vyhľadávacích kampaniach, kde vám zobrazí údaje na úrovni kľúčových slov. Pri ostatných kampaniach sa dá využiť ako ďalší parameter, kde si môžete posielať údaj, ktorý pre vás vyhovuje.

Obsah reklamy (Ad Content)

Zobrazí vám údaje, ktoré ste vložili do utm_content (s výnimkou na automatické značkovanie). Pomocou neho môžete skúmať výkonnosť na úrovni reklám. Využitie má hlavne pri A/B testoch rôznych reklám.

Vstupná stránka (Landing Page)

Prvá stránka, na ktorú ľudia prišli. Pomôže identifikovať problémy s nevhodne použitou landing page napríklad v kampaniach.

Druhá stránka (Second Page)

Pomocou nej môžete skúmať akú ďalšiu stránku ľudia navštívili po vstupnej stránke. Tiež pomocou neho môžete identifikovať problémy s landing page. Napríklad v prípade, že je ďalšiu stránkou homepage je dosť pravdepodobné, že predošlá stránka bola pre ľudí irelevantná alebo nevedeli kam majú ísť z landing page ďalej.

Výstupná stránka (Exit Page)

posledná stránka, ktorú ľudia na webe navštívili. Môže vám pomôcť identifikovať problémové podstránky, z ktorých ľudia odchádzajú.

Typ používateľa (User Type)

Zobrazí vám či ide o nového, alebo vracajúceho používateľa. Pomocou neho môžete identifikovať napríklad zhoršený/zlepšený konverzný pomer kampaní (zvýšený/znížený pomer nových zákazníkov, ktorí hneď nenakupujú). Prípadne tým môžete sledovať či vám nejako výrazne nerastie pomer vracajúcich sa používateľov (z dlhodobého pohľadu to spôsobuje problémy pri raste).

Kategória zariadenia (Device Category)

Zobrazí vám kategóriu zariadenia desktop, mobil, tablet. Môže vám pomôcť identifikovať nedostatky pri optimalizácií webu pre mobilné zariadenia. Taktiež môžete sledovať výkonnosť medzi rôznym typom zariadení.

Reklamná skupina (Ad Group)

Využitie má v prípade Google Ads kampaní, kde môžete vytiahnuť dáta na úrovni reklamnej skupiny.

Pohlavie (Gender)

Zobrazí vám pohlavie používateľov. Môže byť zaujímavé skúmať či pri rôznych zdrojoch návštev nenastáva nejaká anomália vo výkonnosti na základe pohlavia.

Vek (Age)

Zobrazí vám vek používateľov. Rovnako, ako pri pohlaví môže byť zaujímavé skúmať výkon v rôznych vekových rozsahoch.

 

Pripomienky:

  • Ak máte Google Analytics v slovenčine tak neviete nájsť sekundárnu dimenziu cez anglický výraz a opačne (ja osobne by som uvítal, keby si s tým Google Analytics vedel poradiť).
  • Taktiež, ak v slovenčine nepoužijete diakritiku tak vám vyhľadávač nedokáže nájsť sekundárnu dimenziu.
  • Napríklad pri sekundárnej dimenzií zdroj / médium dajte pozor na, aby medzi slovom a lomkou bola medzera.

 

0 Shares