podpora-atribucnych-modelov-v-display-a-youtube-kampani

Podpora atribučných modelov v Display a Youtube kampani

Od začiatku augusta 2021 Google Ads implementovalo podporu rôznych atribučných modelov pre Display a Youtube kampane, čo je obrovský posun v meraní a vyhodnocovaní Display a Youtube kampaní v Google Ads.

Ak ste náhodou nevedeli tak predtým sa atribučné modely v účte uplatňovali len na atribúciu konverzií v Search kampaniach. Pre Display a Youtube kampane sa naďalej používal predvolený atribučný model last-click bez ohľadu na to aký atribučný model ste si v účte nastavili, a to i v prípade, že ste používali v účte data-driven atribučný model.

Od augusta atribučný model, ktorý máte nastavený na konverzií v účte sa uplatňuje aj pre atribúciu konverzií v Display a Youtube kampani.

Čo to prinesie?
  • Bidovacie stratégie, ako tCPA a tROAS by mali odteraz na Display a Youtube kampaniach fungovať lepšie, pretože budú mať viac dát a nebudú sa spoliehať len na konverzie z last-click atribúcie, ktorých zvyčajne pri Display a Youtube kampaniach nie je veľa.
  • Viac dát o konverziách na prospectingových display a youtube kampaniach (toto často spôsobovalo dojem, že display kampane nemajú žiaden význam).
  • Lepšie vyhodnocovanie efektivity display kampaní (doteraz ste efektivitu museli sledovať cez porovnanie atribučných modelov v Google Analytics).
0 Shares