Predvolené zoskupenia kanálov | Marketingový blog | Tomáš Deák

Zoskupenia kanálov v Google Analytics

Predvolené zoskupenia kanálov v Google Analytics je ďalším prehľadom, ktorý je vo väčšine prípadov nepoužiteľný a často spôsobuje zlú interpretáciu dát.

Preto sa posnažím vysvetliť v tomto článku na základe čoho Google Analytics priraďuje zdroje do predvolených zoskupení kanálov a kde sa stretávam s najčastejšími problémami.

Google Analytics zaraďuje zdroje návštev do predvolených zoskupení kanálov na základe týchto predvolených definícií (podmienok) kanálov:

Kanál Popis
Priame Zdroj sa presne zhoduje s atribútom direct A
Médium sa presne zhoduje s atribútom (not set)
ALEBO
Médium sa presne zhoduje s atribútom (none)
Organické vyhľadávanie Médium sa presne zhoduje s atribútom organic
Sociálne siete Sprostredkovanie zdroja sociálnej aktivity sa presne zhoduje s atribútom Yes
ALEBO
Médium sa zhoduje s regulárnym výrazom ^(social|social-network|social-media|sm|social network|social media)$
E-mail Médium sa presne zhoduje s atribútom email
Provízni predajcovia Médium sa presne zhoduje s atribútom affiliate
Odkazujúci zdroj Médium sa presne zhoduje s atribútom referral
Platené vyhľadávanie Médium sa zhoduje s regulárnym výrazom ^(cpc|ppc|paidsearch)$
A
Distribučná sieť reklamy sa presne nezhoduje s atribútom Content
Iná forma inzercie Médium sa zhoduje s regulárnym výrazom ^(cpv|cpa|cpp|content-text)$
Obsahová reklama Médium sa zhoduje s regulárnym výrazom ^(display|cpm|banner)$.
ALEBO
Distribučná sieť reklamy sa presne zhoduje s atribútom Content.
(unavailable) alebo (other) Relácie sa nezhodujú so žiadnym popisom kanála.

*Túto tabuľku som ukradol z dokumentácie Google Analytics.

 

Avšak problém nastáva vtedy, keď kampane nemáme označené presne tak, ako Google Analytics predpokladal, že ich budete označovať. V takomto prípade sa vám zdroje návštev zaradia do nesprávnych kanálov a tým sa celý prehľad stáva nepoužiteľný a spôsobuje zlú interpretáciu údajov.

 

Problémy, ktoré najčastejšie vzniknú:

Veľa ľudí označuje platené kampane z  Facebook Ads ako facebook / cpc. V tomto prípade sa vám však na základe vyššie uvedených podmienok tento zdroj zaráta pod Platené vyhľadávanie, čo spôsobuje, že predvolené zoskupenia kanálov sú takmer nepoužiteľné. Platené kampane z Facebooku totiž v skutočnosti nie sú Platené vyhľadávanie.

Affiliate kampane často nevyužívajú médium affiliate, takže sa dáta z affiliate kampaní započítajú do iného kanálu.

Obsahová kampaň neobsahuje médium s názvom display, cpm alebo banner. Znovu sa vám to započíta pod iný kanál a nie do obsahovej siete.

Návštevy zo sociálnych sietí nezvyknú obsahovať médium s názvom social, social-network, social-media, sm, social network, social media ale zvyčajne obsahujú médium s názvom refferal. Takže namiesto sociálne siete sa vám dáta zariadia do odkazujúcich zdrojov.

Ak využívate nejaké vlastné názvy pre zdroj a médium dáta sa vám zaradia pod kanál s názvom (Other) takže vám to nič detailnejšie nenapovie.

 

Riešenie:

Ak chcete využívať prehľad kanálov, odporúčam vytvoriť vlastné zoskupenie kanálov, kde si sami definujete podmienky na zaradenie do správneho kanálu. Taktiež si môžete vytvoriť vlastné názvy kanálov a tým detailnejšie segmentovať údaje.

 

Kedy má prehľad kanálov využitie:

Využitie prehľadu kanály vidím len v prípade, že sa na dáta pozerá človek, ktorý úplne nerozumie dátam v prehľade zdroj / médium a zaradenie zdrojov do rozumne pomenovaných kanálov mu tak môže výrazne pomôcť pri pochopení dát.

V prípade, že rozumiete prehľadu zdroj / médium, neodporúčam používať prehľad kanály. Vytvoria sa vám tak len zbytočné problémy. Napríklad v prípade, že vzniknú nové názvy zdrojov alebo média, musíte ich následne manuálne zaradiť do vlastného zoskupenia kanálov, a to nie je úplne blbo-vzdorné.

0 Shares